Sylinder bytte på KX06 og Mercury

KX06

KX06 er et unikt polysentrisk kne med hydraulisk sving og bremsefunksjon. Det er designet for svært krevende fysisk aktivitet hos K-3 og K-4 brukere. Kombinasjonen av geometri og hydraulikk gir gir optimal smidig gange i alle typer terreng.

Varenummer Produktnavn Garanti
932281 SWING & STANCE HYD CYLINDER FOR KX06 (Ny Pumpe KX06) 36m
932282 HYD SWING CONTROL FOR KX06 (Ny Pumpe KX06-Swing) 36m

KX06 Sylinder bytte

Mercury

Et robust, kompakt, enkeltakset kne for K3- og K4-brukere. Mercury sin kraftige ramme og hydrauliske sving- og bremsefunksjon tilfredstiller ethvert krav til et aktivt liv.

Varenummer Produktnavn Garanti
932285 HYD SWING & STANCE CONTROL FOR MH (Ny Pumpe Mercury) 36m
932287 HYD SWING CONTROL FOR MH (Ny Pumpe Mercury-Swing) 36m

Mercury Sylinder bytte


Ved spørsmål ta kontakt med oss.

Link til KX06

Link til Mercury